Archlinux - Kurulum Sonrası

NOT 1: Kurulumu gerçekleştirebilmeniz için orta seviye GNU/LINUX bilginiz olması gerekmektedir, aşağıdaki anlatım da buna uygun olarak hazırlanmıştır. Kurulum sırasında yaşayabileceğiniz herhangi bir sorun, sorumluluğum altında değildir.

NOT 2: Adımlar XFCE masaüstüne uygun olacak şekildedir. Bazı paket yüklemeleri tercihendir. Kendi kişisel zevkinize göre şekillendirebilirsiniz.

Not 3: Adımlar Intel + Nvidia sistemlere uygun olacak şekilde yapılmıştır. Açık kaynak sürücülerin kurulumu yapılmıştır.

Not 4: Ne yaptığınızı bilmiyorsanız adımları uygulamayın.


XORG Kurulumu

Xorg kurulumu için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

	sudo pacman -S xorg xorg-xinit
	sudo pacman -S pulseaudio pulseaudio-alsa
	sudo pacman -S xf86-video-intel
	sudo pacman -S libva-vdpau-driver libvdpau-va-gl libva-intel-driver

Aşağıdaki gibi dosya oluşturun

	sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
	Section	"Device"
		Identifier		"Intel Graphics"
		Driver			"intel"
	EndSection

Ayrıca aşağıdaki parametreyi grub’a ekleyebilirsiniz.

	intel_idle.max_cstate=1

XFCE4 Kurulumu

XFCE4 kurulumu için aşağıdaki gibi bir yol izleyebilirsiniz. Gerekli görülen bazı paketleri de aşağıdaki gibi kurmanızı öneririm.

	sudo pacman -S xfce4
	echo "exec startxfce4" > .xinitrc
	sudo pacman -S xfce4-pulseaudio-plugin pavucontrol xfce4-notifyd xfce4-notes-plugin xfce4-screenshooter xfce4-clipman-plugin xfce4-taskmanager slock
	sudo pacman -S gedit gnome-system-log gnome-logs gnome-calculator gnome-disk-utility evince
	sudo pacman -S viewnior unrar p7zip file-roller htop screenfetch
	sudo pacman -S gvfs gvfs-mtp ntfs-3g
	sudo pacman -S arc-gtk-theme arc-icon-theme gtk-engine-murrine conky
	sudo pacman -S firefox vlc

Bilgisayar uykuya alındığında otomatik olarak slock ile kitlenmesi için aşağıdaki gibi bir servis oluşturun.

	sudo nano /etc/systemd/system/[email protected]
	[Unit]
	Description=Lock X session using slock for user %i
	Before=sleep.target

	[Service]
	User=%i
	Environment=DISPLAY=:0
	ExecStartPre=/usr/bin/xset dpms force suspend
	ExecStart=/usr/bin/slock

	[Install]
	WantedBy=sleep.target

Ardından enable çekin.

	sudo systemctl enable [email protected]

LightDM Kurulumu

LightDM’i aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

	sudo pacman -S lightdm
	sudo pacman -S lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-settings
	sudo systemctl enable lightdm.service

Network Paketlerinin Kurulumu

Network ile ilgili paketleri aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

	sudo pacman -S networkmanager network-manager-applet gnome-keyring
	sudo pacman -S openvpn openssh
	sudo systemctl enable NetworkManager.service

Güvenlik Duvarının Kurulumu

Güvenlik duvarı olarak UFW basit ve etkili bir çözüm olacaktır. Aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

	sudo pacman -S ufw && sudo systemctl enable ufw
	sudo ufw enable && sudo ufw status verbose

Klavye Dilinin Belirlenmesi

Klavye’nin X’de Türkçe olarak ayarlanması için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

	sudo localectl --no-convert set-x11-keymap tr

Sonucu aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz.

	less /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

Trizen Kurulumu

AUR Helper olarak yaourt kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Trizen kullanım açısından basit ve güvenilirdir. Aşağıdaki gibi kurabilirsiniz. [1] [2]

	sudo pacman -S git
	cd Downloads && git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git
	cd trizen && makepkg -si

[1] : https://wiki.archlinux.org/index.php/AUR_helpers
[2] : https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/4azqyb/whats_so_bad_with_yaourt/


CUPS Kurulumu

	sudo pacman -S cups
	sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
	sudo pacman -S hplip
	hp-plugin -i

Ardından aşağıdaki adrese gidip konfigürasyonu yapabilirsiniz.

	localhost:631/

Tavsiye Edilen Bazı Uygulamalar

Aşağıdaki adımlar tamamen kişiseldir. Eğer sizin de benzer ihtiyaçlarınız var ise aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

Komutların ne yaptığını bilmiyorsanız kullanmayın!

	sudo pacman -S gimp kdenlive frei0r-plugins breeze-icons audacity libreoffice-fresh qt4 bleachbit catfish transmission-gtk simplescreenrecorder telegram-desktop mypaint nmap smplayer smplayer-themes smplayer-icons gparted baobab python-pip rofi net-tools
	sudo pacman -S jre9-openjdk-headless jre9-openjdk jdk9-openjdk openjdk9-doc openjdk9-src
	sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-modules-arch linux-headers
	sudo modprobe vboxdrv && sudo gpasswd -a username vboxusers
	trizen -S paper-icon-theme-git spotify
	curl -O https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg && sudo pacman-key --add sublimehq-pub.gpg && sudo pacman-key --lsign-key 8A8F901A && rm sublimehq-pub.gpg 
	echo -e "\n[sublime-text]\nServer = https://download.sublimetext.com/arch/stable/x86_64" | sudo tee -a /etc/pacman.conf
	sudo pacman -Syu sublime-text
	sudo ufw enable

Bazı Link’ler

useradd: group ’nogroup’ does not exist
Pacman Similarities with Others
Group List
Xorg
Blicklist Nouveau