Pacman ve APT Cheatsheet

Yazan: boratanrikulu

Kaynaklar
wiki.archlinux.org/Pacman/Rosetta


NOT : Eksik gördüğünüz kısımlar için pull request yollayabilirsiniz.[1]


PACMANAPTAçıklama
pacman -S [packageName]apt install [packageName]paket yükler
pacman -Rs [packageName]apt remove [packageName]paket siler
pacman -Ss [packageName]apt search [packageName]paket arar
pacman -Syapt updaterepo paket bilgilerini günceller
pacman -Syuapt update && apt upgradeyüklü paketleri günceller
pacman -Syuapt update && apt dist-upgradesistemin tam güncellemesini yapar
pacman -Qdtq | pacman -Rs -apt autoremoveherhangi bir pakete bağlı olmayan gereksiz paketleri siler
pacman -Sw [packageName]apt install –download-only [packageName]paketi yalnızca indirir (paket yöneticisi cache konumuna)
ls /var/cache/pacman/pkg/ls /var/cache/apt/archives/paket yöneticisi cache’ni görüntüler
pacman -U [/path/to/packageName.pkg.tar.xz]apt install [/path/to/packageName.deb]paketi dosya ile yükler
tail -f /var/log/pacman.logtail -f /var/log/dpkg.logpaket yöneticisi log’larını gösterir
pacman -Si [packageName]apt show [packageName]repo’daki bir paketin bilgisini gösterir
pacman -Qi [packageName]dpkg -s [packageName]yüklü olan bir paketin bilgisini gösterir
pacman -Q | lessdpkg -l | less
-ya da-
apt list –installed | less
yük olan tüm paketleri listeler
pacman -Qsq > packages.list?yüklü olan tüm paketlerin isimlerini packages.list dosyasına kaydeder
pacman -Ss | lessapt list | lessrepo’da bulunan tüm paketleri listeler
pacman -Ql [packageName]dpkg -L [packageName]yüklü olan paketin dosyalarının konumlarını gösterir
less /etc/pacman.d/mirrorlistapt-cache policypaket kaynak adreslerini listeler
less /etc/pacman.conf?paket yöneticisi ayarlarını gösterir