Bora Tanrıkulu

Software Engineer


Posts

Yazan: boratanrikulu

Kaynaklar
wiki.archlinux.org/Pacman/Rosetta


NOT : Eksik gördüğünüz kısımlar için pull request yollayabilirsiniz.[1]


PACMAN APT Açıklama
pacman -S [packageName] apt install [packageName] paket yükler
pacman -Rs [packageName] apt remove [packageName] paket siler
pacman -Ss [packageName] apt search [packageName] paket arar
pacman -Sy apt update repo paket bilgilerini günceller
pacman -Syu apt update && apt upgrade yüklü paketleri günceller
pacman -Syu apt update && apt dist-upgrade sistemin tam güncellemesini yapar
pacman -Qdtq | pacman -Rs - apt autoremove herhangi bir pakete bağlı olmayan gereksiz paketleri siler
pacman -Sw [packageName] apt install –download-only [packageName] paketi yalnızca indirir (paket yöneticisi cache konumuna)
ls /var/cache/pacman/pkg/ ls /var/cache/apt/archives/ paket yöneticisi cache’ni görüntüler
pacman -U [/path/to/packageName.pkg.tar.xz] apt install [/path/to/packageName.deb] paketi dosya ile yükler
tail -f /var/log/pacman.log tail -f /var/log/dpkg.log paket yöneticisi log’larını gösterir
pacman -Si [packageName] apt show [packageName] repo’daki bir paketin bilgisini gösterir
pacman -Qi [packageName] dpkg -s [packageName] yüklü olan bir paketin bilgisini gösterir
pacman -Q | less dpkg -l | less
-ya da-
apt list –installed | less
yük olan tüm paketleri listeler
pacman -Qsq > packages.list ? yüklü olan tüm paketlerin isimlerini packages.list dosyasına kaydeder
pacman -Ss | less apt list | less repo’da bulunan tüm paketleri listeler
pacman -Ql [packageName] dpkg -L [packageName] yüklü olan paketin dosyalarının konumlarını gösterir
less /etc/pacman.d/mirrorlist apt-cache policy paket kaynak adreslerini listeler
less /etc/pacman.conf ? paket yöneticisi ayarlarını gösterir