Raspberry Pi 3 Torrent İstemcisi

Raspberry Pi 3 ile kolaylıkla bir torrent istemcisi hazırlayabilirsiniz. Bu mini server üzerinden gerekli indirme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, indirilen verileri tüm ağdaki cihazların erişebileceği şekilde paylaşabilirsiniz.

Malzemeler:

  1. Raspberry Pi 3
  2. Harici Hard Disk
  3. SD Kart
  4. Boş Bir Vakit

Not 1: Anlatım adımları GNU/Linux dağıtımlarına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Windows ve OSX kullanıcıları başka kaynaklara göz gezdirebilir.

Not 2: Anlatım adımlarını gerçekleştirebilmeniz için orta seviye GNU/Linux bilginiz olması gerekmektedir, aşağıdaki anlatım da buna uygun olarak hazırlanmıştır. Kurulum sırasında yaşayabileceğiniz herhangi bir sorun, sorumluluğum altında değildir.

Not 3: Anlatım adımlarını ihtiyacınıza göre yapınız. Örneğin indirilen verileri tüm ağa açık şekilde paylaşmak gibi bir amacınız yok ise Apache2 kurulum adımını yapmamanız gerekir.


SD Kartın Hazırlanışı

Öncelikle bu adresten[1] Raspbian Stretch Lite‘i indirin. Ardından aşağıdaki işlemleri uygulayın.

lsblk ile SD kartınızın lokasyonunu tespit edin. Örneğin benim sistemimde aşağıdaki gibi /dev/mmcblk0 adresinde. Sizin de benzer olacaktır.

Ardından raspbian’nın bulunduğu lokasyona gidin ve aşağıdaki adımları girdileri kendinize göre değiştirerek uygulayın.
Benim sistemimde /tmp altında idi. Bu işlem biraz uzun sürecektir.

	cd /tmp
	sudo dd if=2018-04-18-raspbian-stretch-lite.img of=/dev/mmcblk0 status=progress && sync

İşlemin ardından aşağıdaki gibi bir çıktı görmelisiniz.

Yukardaki adımlarda bir sorun yaşamadıysanız imaj dosyasını başarı ile SD karta yazmışsınız demektir. Şimdi yapamamız gereken SSH servisinin otomatik olarak başlatılması için boot bölümünde ssh.txt isimli bir dosya oluşturmak.
Bu işlemi dosya yöneticiniz üzerinden de yapabilirsiniz ya da aşağıdaki örnekteki gibi de yapabilirsiniz.

Artık SD kartınızı Raspberry Pi3 cihazınıza takıp gücü bağlayabilirsiniz.


Pi3 Cihazının IP Tespiti

Local IP’yi tespit edebilmeniz için bir çok yol mevcut. En basit olarak aşağıdaki gibi bir nmap taraması yapabilirsiniz. Root yetkisini hostname tespiti için vermeniz gerekmektedir. Aksi halde sadece sadece aktif IP’leri elde edersiniz.

	sudo nmap -sP 192.168.2.0/24

Temel Server Ayarları

Pi3 server’ımız sadece local network’te çalışacak olmasına rağmen temel sunucu ayarlarının yapılmasında fayda vardır. Bunlar sizin için bir problem değil ise bu aşamayı atlayabilirsiniz. Ama uygulamanızı kesinlikle öneririm.

Pi3 cihazımızın default parolası raspberry‘dir. Aşağıdaki gibi bağlantı kurabilirsiniz.

	ssh [email protected]

Eğer buraya kadar bir problem çıkmadıysa başarı ile bağlantı kurmuş olmalısınız.


Upgrade İşlemleri

İlk iş olarak gerekli olan upgrade’leri yapmanızı öneririm. Aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

	sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo reboot

Parola Değiştirilmesi

Default olarak raspberry olan parolayı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

	passwd pi

Sudo Yetkisi Parola Kontrolü

Raspbian’ pi kullanıcısı sudo yetkisini herhangi bir parola kontrolü olmadan kullanabilir. Bunu güvenlik sebepleri nedeniyle kapatmakta fayda vardır. Bu sayede sudo yetkisinin kullanılması için parola kontrolü yapılması sağlanmış olur.

Bunun için aşağıdaki komutu yürütebilirsiniz.

	echo "pi ALL=(ALL) ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd

SSH-Key Aktifleştirmek

Sunuculara parola ile bağlanmak hem işlemleri uzatmakta hem de güvenli değil. Bu yüzden ssh-key kullanmanızı öneririm. Oluşturmak için aşağıdaki adımları kendi bilgisayarınızda uygulayın. Çıkan seçenekleri kendinize göre cevaplayın ya da default bırakmak için enter yapın.

	ssh-keygen

Eğer seçenekleri default olarak bıraktıysanız key’iniz ~/.ssh/id_rsa.pub altındadır. Aşağıdaki gibi dosyayı okuyun ve kopyalayın.

	cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Ardından server’a geri dönün ve aşağıdaki adımları uygulayın.

	cd && mkdir .ssh && chmod 700 .ssh

.ssh klasörüne girin ve authorized_keys‘i aşağıdaki gibi oluşturun.

	cd .ssh && touch authorized_keys && chmod 600 authorized_keys

Aşağıdaki gibi key’inizi authorized_keys dosyasına yazın.

	echo "KEYINIZ BURAYA" > authorized_keys


SSH Ayarları

Default ssh ayarlarını değiştirmek için /etc/ssh/sshd_config dosyasını aşağıdaki gibi açın.

	sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Aşağıdaki gibi satırları değiştirin

EskiYeni
#Port 22Port KullanmakIstediginizPort
#PasswordAuthentication yesPasswordAuthentication no
#PubkeyAuthentication yesPubkeyAuthentication yes

Ardından ssh servisini reload’layın

	sudo systemctl reload ssh

Ardından aşağıdaki gibi bağlantınızı koparın ve sorun olup olmadığını tespit etmek için tekrar bağlanmayı deneyin.

	exit
	ssh -i ~/.ssh/id_rsa [email protected] -p KullanmakIstediginizPort

UFW Kurulumu

UFW Kurulumunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

	sudo apt install ufw
	sudo ufw allow KullanmakIstediginizPort
	sudo ufw allow 80
	sudo ufw enable

Durumu aşağıdaki gibi görebilirsiniz.

	sudo ufw status verbose

Saat Ayarı

Saat ayarlamasını aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

	sudo dpkg-reconfigure tzdata

Harici Disk’in Bağlanması

İndireceğiniz verileri kaydetmek için harici bir diske ihtiyacınız olacak. Otomatik olarak bağlama işlemlerini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. Diskin formatının ntfs olması beklenmektedir.

	sudo apt install ntfs-3g
	sudo mkdir /media/DATA

Ardından lsblk ile diskinizin lokasyonunu tespit edin ve aşağıdaki gibi bağlayın.

	sudo mount /dev/sda1 /media/DATA

Bu ilemin boot sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için /etc/fstab dosyasını düzenlememiz gerekir. Girdileri kendinize göre değiştirerek aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

	echo -e "/dev/sda1\t/media/DATA\tntfs\tdefault\t0\t0" | sudo tee -a /etc/fstab

Artık /dev/sda1 bölümü otomatik olarak cihaz başlatıldığında /media/DATA bölümüne bağlanacak.


Apache2 Kurulumu

İndirdiğiniz verileri direkt olarak görüntülemek için http sunucusu mantıklı olackatır. Aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz.

	sudo apt install apache2

Apache2’nin çalıştığı lokasyonu /media/DATA olarak değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

	echo -e "\n<Directory /media/DATA>\n\tOptions Indexes FollowSymLinks\n\tAllowOverride None\n\tRequire all granted\n</Directory>" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf

Ardından aşağıdaki 000-default.conf dosyasındaki DocumentRoot’u aşağıdaki gibi değiştirin.

	sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
EskiYeni
DocumentRoot /var/www/htmlDocumentRoot /media/DATA

Transmission-Daemon Kurulumu

Torrent server’ını kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

	sudo apt install transmission-daemon
	sudo service transmission-daemon stop

Ardından aşağıdaki gib ayar dosyasını açın ve gerekli satırları değiştirin.

	sudo nano /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
EskiYeni
“download-dir”: “/var/lib/transmission-daemon/downloads”,“download-dir”: “/media/DATA/Torrents”,
“incomplete-dir”: “/var/lib/transmission-daemon/Downloads”,“incomplete-dir”: “/media/DATA/Torrents”,
“rpc-password”: “hashBilgisi”,“rpc-password”: “parolaniz”,
“rpc-whitelist”: “127.0.0.1”,“rpc-whitelist”: “127.0.0.1, 192.168.*.*”,
“umask”: 18,“umask”: 2,

Ardından aşağıdaki gibi gerekli izin ayarlamalarını yapın.

	sudo ufw allow 9091
	sudo usermod -a -G debian-transmission pi

Ve Servisimizi artık başlatabiliriz.

	sudo service transmission-daemon start

Aynı network’te bulunan herhangi bir cihaz üzerinden http://IPADRESI:9091 olarak bağlanabilirsiniz.