Archlinux - Temel Kurulum

Kaynaklar
wiki.archlinux.org/installation_guide
youtube.com/AverageLinuxUser


NOT 1: Kurulumu gerçekleştirebilmeniz için orta seviye GNU/LINUX bilginiz olması gerekmektedir, aşağıdaki anlatım da buna uygun olarak hazırlanmıştır. Kurulum sırasında yaşayabileceğiniz herhangi bir sorun, sorumluluğum altında değildir.

NOT 2: Kurulum UEFI sistemlere uygun olacak şekilde yapılmıştır.

NOT 3: Kurulum sırasında, ethernet kullanmanızı öneririm. Wifi bağlantıları sorun çıkarabiliyor. Ama yine de wifi kullanmanız gerekyor ise wifi-menu kullanabilirsiniz.

Not 4: Ne yaptığınızı bilmiyorsanız adımları uygulamayın.


Temel İşler

Türkçe klavyeyi terminalde kullanabilmek için load’layın.

	loadkeys trq

Bağlantınızı test etmek için herhangi bir yere ping atabilirsiniz.

	ping -c 3 archlinux.org

Sistem saatinin doğrulu için aşağıdaki komutu yürütün.

	timedatectl set-ntp true

Disklerin Ayarlanması

Cihazınızdaki disklerin durumunu görebilmek için lsblk kullanabilirsiniz.

	lsblk

Diskinizi aşağıdaki üçe ayırmanızı öneririm.

DiskBoyutuDizin
/dev/sdx1~30GB/
/dev/sdx2~550MB/boot/efi
/dev/sdx3Kalan Disk/home

Diskinizi ayırmak için cfdisk tool’unu kullanabilirsiniz. Kullanımı oldukça basittir.
Disk type’larını doğru girmeniz önemlidir, aşağıdaki fotoğraftaki gibi yapabilirisiniz.

ROOT bölümünü EXT4 olarak biçimlendirin.

	mkfs.ext4 /dev/sdx1

EFI bölümünü FAT32 olarak biçimlendirin.

	mkfs.fat -F32 /dev/sdx2

HOME bölümünü EXT4 olarak biçimlendirin.

	mkfs.ext4 /dev/sdx3

ROOT bölümü /mnt dizinine bağlanmalıdır.

	mount /dev/sdx1 /mnt

EFI bölümünün bağlanması için öncelikle /mnt/boot/efi oluşturulmalıdır.

	mkdir /mnt/boot && mkdir /mnt/boot/efi

Oluşturulma işleminin ardından artık mount edilebilir.

	mount /dev/sdx2 /mnt/boot/efi

HOME bölümünün bağlanması için de /mnt/home dizini oluşturulması gerekmektedir.

	mkdir /mnt/home

Ardından mount işlemi yapılabilir

	mount /dev/sdx3 /mnt/home

Tüm bu işlemlerin sonunda yanlışlık olmadığını görmek için lsblk yürütmeniz de fayda vardır. Aşağıdaki gibi bir sonuç görmelisiniz.


MirrorList’in Ayarlanması

Default olan gelen mirrotlist’i değiştirmeniz yararınıza olacaktır. Bunun için reflector çok kullanışlı olabilir.

Default mirrotlist’i görmek için aşağıdaki komutu yürütebilirsiniz.

	less /etc/pacman.d/mirrorlist

Aşağıdaki gibi reflector‘u kurun.

	pacman -Syy reflector

Aşağıdaki gibi bir yapı ile istediğiniz ülkede bulunan mirror’ı kullanabilirsiniz. Ülke tercihe bağlı olarak değişebilir. Konumunuza yakın bir ülke daha yararlı olacaktır.

	reflector --country 'United States' --age 12 --completion-percent 100 -i kernel.org --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Değişikliği görmek için aşağıdaki komutu yürütebilirsiniz.

	less /etc/pacman.d/mirrorlist

Ardından repo’ları güncellemeniz gerekmektedir.

	pacman -Syy

Base ve Base-Devel Kurulumu

Temel paketlerin kurulumu için aşağıdaki komutu yürütmeniz gerekmektedir.

	pacstrap /mnt base base-devel

Bağlı olan disklere uygun olarak fstab oluşturulması için genfstab kullanmamız gerekmetedir.

	genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Oluşan değişikliği görmek için aşağıdaki komutu yürütebilirsiniz.

	less /mnt/etc/fstab

Tüm bu işlemlerin ardından artık sisteme bağlanabiliriz, bunun için arch-chroot kullanılır.

	arch-chroot /mnt

Dil ve Saatin Ayarlanması

Zaman dilimini ayarlamak için aşağıdaki komutları yürütmeniz gerekmektedir.

	ln -sf /usr/share/zoneinfo/Turkey /etc/localtime
	hwclock --systohc

Dil seçimi için /etc/locale.gen dosyasından seçilen dil uncomment edilmelidir. Yani seçeceğimiz dilin başındaki # ifadesini silmemiz gerekmektedir. Biz bu kurulumu ingilizce olarak yapacağımız için #en_GB.UTF-8 UTF-8‘den #‘i silmeliyiz.

	nano /etc/locale.gen

Ardından locale-gen yürütürlür.

	locale-gen

Ek olarak /etc/locale.conf dosyasına da dilin yazılması gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu yürütebilirsiniz.

	echo "LANG=en_GB.UTF-8" > /etc/locale.conf

Ayrıca terminalde kullanılacak olarak klavye dilinin de /etc/vconsole.conf dosyasına yazılması gerekmektedir.

	echo "KEYMAP=trq" > /etc/vconsole.conf

Bilgisayar Adının Ayarlanması

Bilgisayarın adını belirlemek için bilgisayar adı /etc/hostname’a yazılır.

	echo "PcNAME" > /etc/hostname

Ayrıca /etc/hosts dosyası da aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır.

	nano /etc/hosts

/etc/hosts

	127.0.0.1	localhost
	::1		localhost
	127.0.1.1	PcNAME.localdomain	PcNAME

Kullanıcı Eklenmesi ve Şifre Belirlemelerinin Yapılması

ROOT kullanıcısının parolasını belirlemek için direkt olarak passwd yürütün.

	passwd

Eklemek istediğiniz kullanıcıyı aşağıdaki gibi ekleyebilirsiniz.

	useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash username

Eklediğiniz kullanıcının parolasını aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz.

	passwd username

Kullanıcının bulunduğu wheel grubuna sudo yetkisi verebilmek için # %wheel ALL=(ALL) ALL‘in başındaki #‘i silmeniz gerekmektedir.

	EDITOR=nano visudo

Önerilen Bir Kaç İşlem

Otomatik tamamlamalar için bash-completion‘ı kurmanızı tavsiye ederim.

	pacman -S bash-completion && pacman -Syy

Intel işlemciler için intel-ucode kurulmasını tavsiye ederim.

	pacman -S intel-ucode

WPA_Supplicant‘ın kurulmasını tavsiye ederim.

	pacman -S iw wpa_supplicant dialog

DHCPCD‘in aktifleştirilmesini tavsiye ederim.

	systemctl enable dhcpcd

Bilgisayardan gelen beep sesinin engellenmesi için pcspkr‘ın karalisteye alınmasını tavsiye ederim.

	echo "blacklist pcspkr" > /etc/modprobe.d/nobeep.conf

Nvidia sorunlar çıkarmakta. Sadece intel kartımı kullanmayı tercih ettiğim için nvidia açık kaynak sürücülerini devre dışı bırakmayı tercih ediyorum, isterseniz siz de yapabilirsiniz.

	echo "blacklist nouveau" > /etc/modprobe.d/nouveau.conf

Ses kartı için power save modunu aktifleştirmenizi öneririm.

	echo "options snd_hda_intel power_save=1" > /etc/modprobe.d/audio_powersave.conf

Home dizini klasörlerinin otomatik olarak oluşturulması için xdg-user-dirs‘in kurulmasını tavsiye ederim.

	pacman -S xdg-user-dirs

Pacman’nın çıktısını reklendirmek ve multilib’i dahil etmek için conf dosyasında ilgili satırları yorum satırı dışına almanızı öneririm.

	nano /etc/pacman.conf

Aşağıdaki gibi username kullanıcısının HOME dizinindeki klasörler otomatik olarak oluşturulabilir.

	su username && cd && xdg-user-dirs-update && exit && cd /

SSD kullanan kullanıcıların fstrim.timer‘ı aktifleştirilmesini öneririm.

	systemctl enable fstrim.timer

GRUB Kurulumu

UEFI kurulumlar için grub ve efibootmgr paketlerinin kurulması gerekmektedir.

	pacman -S grub efibootmgr

GRUB aşağıdaki gibi kurulabilir.

	grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=archgrub

Benim sistemimde rtl8723be wifi kartından dolayı pci error hatası almaktayım. Bu yüzden grub menusunda aşağıdaki parametreyi ekliyorum. Eğer siz pci error hatası ile karşılaşmıyorsanız bunu yapmayabilirsiniz.

	pci=nomsi
	grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Temel Kurulumun Tamamlanması

chroot’tan çıkabilmek için exit yürütürüz.

	exit

Bağlı olan disklerin umount işlemi yapılır.

	umount -R /mnt/home && umount -R /mnt/boot/efi && umount -R /mnt

Ardından reboot yapılabilir.

	reboot

Temel Kurulum Sonrası İşlemler

Bu işlemler ayrı post olarak paylaşılmıştır, aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

bora.sh/archlinux-kurulum-sonrasi/